Čo dokáže digitálny vodopád zobraziť?

Digitálny vodopád dokáže vytlačiť akúkoľvek grafiku, logá alebo texty pripravené v čiernobielych grafických súboroch (.png). Nie je možné zobraziť odtiene sivej.


Čím dlhšia je vodná stena, tým väčšie je rozlíšenie obrázka, ktorý je možné vytlačiť.
Digitálny vodopád číta grafický súbor a vytlačí 100 vodorovných čiar za sekundu.
Náš softvér umožňuje kombinovať kratšie súbory do jedného dlhšieho súboru. Digitálny vodopád Wordfall dokáže uložiť až 9 programov. Spúšťa sa na diaľku pomocou tabletu. Na konci programu sa začína od začiatku.

Priamy digitálny vodopád

Na každý meter dĺžky vodopádu pripadá 80 vertikálnych vodných tokov (vertikálnych čiar).

Príklad:

Na prípravu 10-minútovej show pre digitálny vodopád s dĺžkou 3 m si musíte pripraviť čiernobiely súbor s veľkosťou: 240 x 60 000 pixelov (3 m x 80 zvislých čiar a 600 sekúnd x 100 vodorovných čiar).

Okrúhly alebo zakrivený digitálny vodopád

Digitálny vodopád, ktorý sa používa pre kruhové alebo zakrivené inštalácie, pozostáva z modulov, ktoré sú dlhé 65 cm. Každý modul má 32 vertikálnych vodných tokov (vertikálnych čiar).

Príklad:

Na prípravu 10-minútovej show pre okrúhly digitálny vodopád, ktorý pozostáva zo 16 tlačových modulov a má priemer 3 m, je potrebné pripraviť čiernobiely súbor s veľkosťou: 512 x 60 000 pixelov (16 modulov x 32 zvislých čiar a 600 sekúnd x 100 vodorovných čiar).


Šírka textu

Aby bola dosiahnutá maximálna čitateľnosť, štandardné písmená by nemali byť užšie ako 45 px. To znamená, že digitálny vodopád, ktorý má 3 m, dokáže zobraziť slová, ktoré majú až 5 širokých písmen. Digitálny vodopád dokáže vytlačiť dlhšie slová vertikálne po písmenách.

Výška textu

Slovo by malo byť natiahnuté tak, aby pokrylo celú šírku digitálneho vodopádu. Písmená vytlačené digitálnym vodopádom by mali byť vysoké 60 px a vertikálna medzera medzi dvoma slovami alebo písmenami by mala byť približne 40 px.

Zdola - hore

Pamätajte, že všetky obrázky sa tlačia začínajúc zdola. Najskôr sa vytlačia slová a písmená v spodnej časti obrázka.

Hľadáte inšpiráciu?​

Stiahnite si ukážkové obrázky: